Despre REPEMOL

Proiectul moldo-elveţian „Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă din Republica Moldova” (REPEMOL) răspunde unei cereri directe venite din partea Ministerului Sănătății care, în 2007, a solicitat Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare asistenţă tehnică şi financiară pentru reformarea și consolidarea sistemului de acordare a serviciilor medicale pediatrice de urgenţă din Republica Moldova.

Proiectul reprezintă o continuare a acţiunilor începute de Guvernul Elveţiei pentru a sprijini îmbunătăţirea serviciilor pentru sănătatea mamei şi copilului în Republica Moldova. REPEMOL este al doilea proiect amplu din sectorul sănătății care a fost finanțat de Guvernul elvețian, după Proiectul “Modernizarea sistemului perinatal în Republica Moldova”, lansat în 2005.

REPEMOL este implementat de Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate România prin intermediul Centrului pentru Politici și Servicii de Sănătate din Republica Moldova (CPSS-Moldova).

Scopul general al Proiectului REPEMOL este de a creşte şansele de supravieţuire a copiilor care au nevoie de servicii medicale de urgenţă şi de a reduce rata deceselor care pot fi prevenite.

Creșterea accesului copiilor la servicii de sănătate de calitate se va datora mai multor intervenții realizate prin Proiectul REPEMOL:
  • regionalizarea sistemului pediatric de îngrijiri de sănătate,
  • dotarea cu echipament medical modern și reabilitarea infrastructurii unităților medicale implicate în Proiect,
  • instruiri ale medicilor și asistentelor medicale în baza unei curricule moderne,
  • implementarea unui management al calității serviciilor medicale acordate.

Proiectul are și o componentă de prevenire – comunicare pentru schimbare de comportament, care urmărește creșterea nivelului de cunoștințe populației în sensul prevenirii accidentării copiilor.

3 centre regionale de asistență pediatrică de urgență


În urma implementării Proiectului, în Republica Moldova funcționează 3 centre regionale de asistență pediatrică de urgență și terapie intensivă, constituite în spitalele regionale din Bălţi, Chişinău și Cahul.

Aceste restructurări vor atrage după sine un beneficiu enorm, economisind una dintre cele mai importante resurse în salvarea unei vieți de copil – TIMPUL.

Regionalizarea face posibilă acordarea asistenței medicale de urgență la centrul regional din Bălți (Departamentul Medicină de Urgenţă din cadrul Spitalului Municipal Bălți) pentru populația din nordul republicii, la Chișinău - pentru populația din regiunea de centru și mun. Chișinău, dar și pentru cazuri severe din regiuni (Departamentul Medicină de Urgenţă din cadrul Institutului Mamei și Copilului), în calitate de instituție medicală de nivel terțiar), iar pentru copiii suferinzi din sudul republicii - la Cahul (Departamentul Medicină de Urgenţă din cadrul Spitalului raional Cahul).