Beneficiari

Grupurile ţintă princilpale ale proiectului sunt:

  • Copii de 0-18 ani din Republica Moldova, în preponderenţă băieţeii şi fetiţele de 0-5 ani
  • Mamele, taţii şi rudele copiilor de 0-5 ani
  • Comunităţile locale
  • Specialiștii medicali (medici şi asistente) atât de la nivel de spital, cât şi de la nivel de prespital (din serviciile pediatrice, terapie intensivă şi de urgenţă)
  • Departamentele de urgență şi terapie intensivă pediatrică şi/sau spitalele, în special, din cele 3 centre regionale: Chişinău, Bălţi şi Cahul
  • Serviciile de urgenţă pediatrică la nivel de prespital (Spitalul de Urgenţă din Chişinău, serviciile de ambulanţă)
  • Autorităţile de sănătate publică
  • Autorităţile de administraţie publică locală
  • Asociaţiile profesionale
  • Alte instituţii naţionale (Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie, Şcoala Naţională de Management în Sănătate / Biroul Național de Statistică, Universitatea Tehnică din Moldova)

Beneficiari direcţi

Copii sub 5 ani şi copii de vârstă şcolară (6-18), familiile lor şi comunităţile, specialişti medicali (medici şi asistente), managerii spitalelor, alt personal local care lucrează în spitale şi instituţii medicale, din secţiile de spital de terapie intensivă şi de urgenţă din 5 spitale (3 în Chişinău, 1 în Bălţi, 1 în Cahul), personalul din 8-10 spitale raionale, din 3 servicii de ambulanţe pediatrice regionale.

Beneficiari indirecți

Populaţia generală a Republicii Moldova.