Managementul dispozitivelor medicale

Premieră regională – Sistemul Informațional „Managementul Dispozitivelor Medicale”

Dispozitivele medicale sunt o investiție foarte costisitoare pentru sistemul de sănătate, în general, și pentru orice instituție medicală, în particular. Tocmai din acest motiv este foarte important cum gestionăm dispozitivele medicale, atât pentru îmbunătățirea actului medical, cât și pentru securitatea pacienților și utilizatorilor, precum și pentru o bună funcționare a echipamentelor și o viața lungă în exploatare.
Detalii

Studenții la bioinginerie vor beneficia de lecții practice într-un laborator modern de inginerie biomedicală

Un laborator modern de inginerie biomedicală a fost deschis în cadrul Universității Tehnice din Moldova (UTM) pentru instruirea practică a studenților ce vor să îmbrățișeze meseria de bioinginer. Ceremonia de deschidere a avut loc în 24 septembrie curent.
Detalii

Bioinginerii din spitalele pilot au fost instruiți în domeniul achizițiilor medicale

Un grup de 13 bioingineri din cadrul spitalelor pilot ale proiectului și din cadrul Stației Zonale AMU NORD au participat, în perioada 28 – 29 mai curent, la un curs de instruire pentru evaluarea necesităților, planificarea și elaborarea caietului de sarcini pentru procurarea dispozitivelor medicale.
Detalii

Utilizarea în siguranță a dispozitivelor medicale – una dintre prioritățile REPEMOL

REPEMOL organizează cu regularitate cursuri de instruire pentru utilizatorii de dispozitive medicale, în condițiile în care o componentă importantă a proiectului este procurarea, instalarea, mentenanța și utilizarea în siguranță a dispozitivelor medicale pentru beneficiarii REPEMOL (spitalele pilot și stațiile zonale de asistență medicală de urgență). Un curs dedicat studierii a patru dispoziție procurate din proiect: Pulsoximetrul Radical 7, Pompa de infuzie Medima S, Aspirator Mini Aspeed Battery Pro și Aspirator Mini Aspeed Battery Pro, s-a desfășurat la 23 aprilie 2015.
Detalii

Crearea sistemului MDM în Republica Moldova

Cele două ample proiecte moldo-elvețiene - ”Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă în Republica Moldova” (REPEMOL) și ”Modernizarea serviciului perinatal în Moldova” (PERINAT) - au furnizat echipamente medicale unui număr semnificativ de unități medicale din Republica Moldova. În acest context, utilizarea eficientă și în siguranță a dispozitivelor medicale a devenit un obiectiv important al proiectelor, care au inițiat promovarea unui concept nou - managementul dispozitivelor medicale (MDM).
Detalii
Grupul de lucru în MDM discută Strategia

A fost elaborat proiectul Strategiei “Managementul dispozitivelor medicale pentru anii 2014-2020”

Cu suportul proiectelor moldo-elvețiene REPEMOL și PERINAT, a fost elaborat proiectul Strategiei ”Managementul dispozitivelor medicale pentru anii 2014-2020”. Documentul a fost transmis Ministerului Sănătății, pentru discuții și aprobare.
Detalii

Suport internațional în dezvoltarea MDM în Moldova

Altă activitate importantă a componentei MDM este instruirea inginerilor și utilizatorilor în cadrul cursurilor organizate la nivel național și la nivel de instituție medicală. Inginerii din spitalele-pilot au beneficiat de formare, în cadrul cursurilor de instruire organizate în cadrul proiectelor, a unor vizite de studiu la Facultatea de bioinginerie a Universității de Medicină și Farmacie din Iași, România, iar doi bioingineri de la IMșiC au beneficiat de un schimb de experiență la Clinica Universitară din Basel, Elveția.
Detalii