Dotarea centrelor de formare în urgențe pediatrice

Fortifi carea centrelor de formare în urgențe pediatrice este condiția care garantează continuarea pe termen lung a instruirilor în urgențe pediatrice inițiate de Proiectul REPEMOL și, respectiv, folosirea efi cientă și corectă a echipamentului de training procurat. În Faza a II-a, Proiectul a continuat dotarea acestor centre cu echipament modern de training. În plus, a fost creat un nou centru de formare în urgențe pediatrice în cadrul Spitalului Clinic Municipal Bălți, Departamentul pediatrie.

Toate centrele benefi ciază de asistența tehnică a Proiectului REPEMOL, inclusiv asigurarea consumabilelor, pe toată durata acestuia, în baza evaluării necesităților. Funcționarea și întreținerea centrelor de training după expirarea Proiectului va fi asigurată de instituțiile medicale care le gestionează.

Cele 5 centre de formare în urgențe pediatrice create de Proiectul REPEMOL funcționeză în cadrul următoarelor instituții:
 1. Staţia Zonală AMU Nord în Bălţi
 2. Spitalul Clinic Municipal Bălți
 3. Institutul Mamei și Copilului, în cadrul Departamentului pediatrie al USMF/ Chișinău
 4. Centrul Naţional Știinţifico - Practic Medicină de Urgență, în cadrul Catedrei urgenţe medicale/ Chișinău
 5. Centrul de Educaţie Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii/ Chișinău

Puncte forte ale celor 5 centre de formare în urgențe pediatrice

 • Formatorii centrelor de formare în urgențe pediatrice au fost instruiţi conform celor mai moderne module (SVB, SVAP, pedagogie, participări la schimb de experienţă în unități SMURD și Cluj, participări la conferinţe specializate în urgențe pediatrice ale Consiliului European de Resuscitare);
 • Dotarea cu manechine performante, echipamente medicale moderne, tehnică informaţională (calculatoare staţionare, laptop, proiector, screen projector) imprimantă, fax, DVD, televizor, fl ipchart, rechizite etc., consumabile, suport de curs, postere de resuscitare;
 • Metode moderne de predare cu utilizarea Power Point-lui, materialelor didactice (video, audio), discuţia cazurilor clinice;
 • Spaţiu pentru instruire amenajat conform cerinţelor (mobilier pentru păstrarea echipamentelor);
 • Bibliotecă medicală, completată cu literatură de specialitate (Ghiduri ”Medicină de urgență”, ghiduri de resuscitare, ”First Responder”, ”Urgenţe medicale”, Compendiu de pediatrie, SVAP, ”Stările critice la copil” etc.);
 • Centrele de formare sunt funcționale nu doar în cadrul Proiectului REPEMOL – acestea au devenit autonome și independente.