Colaborarea între instituţii facilitată de schimburile locale de experienţă

Obiectivul care a stat de la bun început la baza Proiectului REPEMOL – să oferim șanse egale de supraviețuire pentru toți copii, poate fi realizat numai dacă toate verigile sistemului de urgențe pediatrice și terapie intensivă la copii funcționează ca un tot întreg, iar fiecare verigă în parte își realizează sarcinile complementar și în sprijinul unei alteia. Totodată, de la aprobarea Ordinului 1215 al Ministerului Sănătății din 29.10.2013 cu privire la instituirea serviciului regionalizat de urgențe pediatrice și terapie intensivă s-a schimbat raportul de forțe și modul de colaborare dintre instituțiile medicale de diferit nivel. Astfel, pentru a facilita funcționarea ca la carte a verigilor din sistem, în parte, și a sistemului în întregime, REPEMOL a lansat o serie de schimburi de experiență la nivel local cu genericul „Urgențele pediatrice în contextul regionalizării”.

În cadrul acestor schimburi de experiență, grupuri de medici și asistente medicale din spitale raionale (nivel I) și regionale (nivel II) au ocazia să muncească cot la  cot cu specialiștii de la nivelul III (Institutul Mamei și Copilului) și să soluționeze cele mai diverse, unice și grave cazuri pediatrice din toată țara, datorită faptului că la nivelul III sunt transferați, în special, pacienți în stare critică care nu-și găsesc rezolvare în alte instituții medicale.

Schimburile de experiență sunt organizate pentru o perioada de două săptămâni și sunt concentrate în Secția reanimare pediatrică și toxicologie din cadrul Institutului Mamei și Copilului.

Șefa secției, Ana Oglinda, explică utilitatea acestor bune practici prin faptul că „în țară există un mare decalaj între asistența medicală din spitalele de nivel I, II și III, atât la nivel de responsabilități ale fiecărui nivel în sistemul de urgențe pediatrice, cât și dotări cu echipamente și prezența personalului medical calificat”.

„Mai există și o frică de a acționa în cazurile grave, mai ales, cele rar întâlnite în practica medicală. Profesioniștii din instituțiile medicale de nivel I și II nu au întotdeauna curajul să aplice cunoștințele medicale pe care le posedă în practică, deoarece au de a face cu unele tipuri de cazuri foarte rar sau deloc. Noi îi ajutăm să treacă peste această barieră. Medicii și asistentele medicale prezente la cursuri se familiarizează pe viu cum se implementează protocoalele și algoritmii clinici standardizați, participând la manopere împreună cu noi la nivelul III”, a spus Ana Oglindă.

Ea a completat că pe lângă înțelegerea cum funcționează nivelul III de asistență medicală, un alt avantaj al schimburilor de experiență este că benefi ciarii văd
circuitul pacientului în sistem de la adresare și până la externarea din spital, precum
și toate verigile prin care a trecut pacientul pentru a-i fi soluționată problema. Astfel, beneficiarii schimburilor de experiență obțin o mai bună înțelegere a funcționării sistemului, precum și cunosc colegii de la alte nivele cu care pot lua ulterior legătura pentru consultări pe cazuri concrete.

„Sistemul de urgență prevede foarte bine ce poate să facă spitalele de nivel I, II, III. Medicilor și asistentelor medicale le revine sarcina doar de a acționa în timp util în
favoarea sănătății copilului. Pacient netransportabil nu mai există, pentru că ambulanțele sunt echipate foarte bine și doctorii sunt calificați de a transporta orice copil. Tocmai, printr-o colaborare eficientă dintre toate nivelele, putem oferi șanse de supraviețuire tuturor pacienților-copii”, consideră specialista.


Munca în echipă apreciată de participanţii la schimburile de experienţăAna CADÎN, medic în Secția pediatrie din cadrul Spitalului Raional Comrat
„Cursul ne permite să observăm la timp problemele grave de sănătate la copii, să-i evaluăm corect. Avem de a face cu diverse situații și cazuri medicale prin care noi învățăm cum să coordonăm acțiunile întregii echipe medicale, ce trebuie să întreprindă asistentul medical, ce trebuie să facă doctorul, etc. La Chișinău putem
urmări și investigațiile medicale la un nivel mai avansat în comparație cu ceea ce se face la noi în spital. Vedem nu doar copii în situații critice, dar și modalitatea de a acționa și de a scoate copilul în afara pericolului”.

Cristina BEJENARI, asistentă medicală în Secția pediatrie din cadrul Spitalului Raional Edineț

La acest schimb de experiență am învățat și practicat acțiunile ce trebuie întreprinse în cazuri grave, rar întâlnite la copii. La Edineț avem puține asemenea cazuri. La Chișinău însă am afl at și aplicat lucruri noi precum folosirea măștilor de resuscitare și sacilor AMBU. Apoi, am mai văzut cum se face alimentația prin sondă. Noi n-o facem la nivel raional, pentru că transportăm copiii gravi către Bălți sau Chișinău cu ambulanța”.

Tatiana LAVRIC, asistentă medicală în Secția de reanimare și anestezie din cadrul Spitalului Raional Briceni

„Practica obținută la nivelul III îmi va fi de folos în activitatea de asistentă medicală. Atunci când avem de a face cu vreun copil în stare critică, fi ecare dintre noi acționează în funcție de responsabilități, precum și de indicațiile medicului care organizează procesul ca să oferim primul ajutor medical copilului afl at în stare
critică. Acest schimb de experiență îmi oferă o claritate în acordarea asistenței medicale de urgență”.