Formare profesională

Colaborare internaţională pentru îmbunătăţirea curriculei de promovare a sănătăţii

Promovarea sănătății în rândurile populației a devenit un deziderat important al instituțiilor de formare a asistenților medicali din Republica Moldova și pentru a
contribui la îmbunătățirea continuă a formării inițiale a asistenților medicali a fost semnat un Acord cadru de colaborare privind îmbunătățirea calității instruirilor
asistenților medicali în promovarea sănătății.
Detalii

Schimburi de bune practici dintre specialiștii medicali din Moldova și România

Reforma în sistemul de urgențe pediatrice din Republica Moldova nu a apărut pe loc gol, ci a fost inspirată din cele mai bune practici internaționale, ținând cont totodată și de specifi cul local. De altfel, având în vedere că România a trecut printr-o reformă similară în anii 90 ai secolului trecut și unitatea lingvistică dintre țări, Moldova a avansat pe unele aspecte foarte repede tocmai datorită vizitelor frecvente de documentare și de studiu ale specialiștilor și decidenților moldoveni în instituțiile ce prestează servicii de urgență în România.
Detalii

Colaborarea între instituţii facilitată de schimburile locale de experienţă

Obiectivul care a stat de la bun început la baza Proiectului REPEMOL – să oferim șanse egale de supraviețuire pentru toți copii, poate fi realizat numai dacă toate verigile sistemului de urgențe pediatrice și terapie intensivă la copii funcționează ca un tot întreg, iar fiecare verigă în parte își realizează sarcinile complementar și în sprijinul unei alteia. Totodată, de la aprobarea Ordinului 1215 al Ministerului Sănătății din 29.10.2013 cu privire la instituirea serviciului regionalizat de urgențe pediatrice și terapie intensivă s-a schimbat raportul de forțe și modul de colaborare dintre instituțiile medicale de diferit nivel. Astfel, pentru a facilita funcționarea ca la carte a verigilor din sistem, în parte, și a sistemului în întregime, REPEMOL a lansat o serie de schimburi de experiență la nivel local cu genericul „Urgențele pediatrice în contextul regionalizării”.
Detalii

Urgentiștii moldoveni apreciați la Conferința Națională de Medicină de Urgență din România

Un grup de medici urgentiști din Republica Moldova au participat la a XVII-a Conferință Națională de Medicină de Urgență „Urgent Med Equity” 2016, unde au fost apreciați pentru lucrările prezentate în plen.
Detalii

Adolescenți-voluntari învață manevre de prim ajutor pediatric

Adolescenții-voluntari ai centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor au învățat cu sprijinul Proiectului REPEMOL manevrele de prim ajutor pentru urgențele pediatrice.
Detalii

Costeștenii au învățat manevre de prim ajutor pediatric

Locuitorii satului Costești din raionul Ialoveni au beneficiat de cursuri de prim ajutor pediatric cu aplicarea manevrelor practice pe manechine.
Detalii

Medicii și asistentele de familie practică manevre medicale întru ajutorarea copiilor în stări de urgență

Medicii de familie și asistentele medicale din centrul și sudul țării practică manevre suport vital de bază pentru a ajuta copiii în stări de urgențe.
Detalii

Asistentele medicale sunt încrezute în forțele proprii după cursurile de prim ajutor pediatric de bază

Cursurile de prim ajutor pediatric de bază sporesc încrederea asistenților medicali-absolvenți în ceea ce privește acordarea asistenței medicale copiilor în stări de urgență. Acest lucru a fost confirmat în cadrul celei mai recente instruiri în cadrul Centrului de Educație Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii.
Detalii

Opt cercetări autohtone în pediatrie au fost prezentate la Conferința în Pediatrie din București

Opt cercetări în pediatrie semnate de specialiști autohtoni au fost prezentate la Conferința Națională de Pediatrie din București, România, în perioada 30 martie – 02 aprilie 2016.
Detalii

Asistentele medicale din localitățile fără medici de familie au beneficiat de cursuri în prim ajutor medical calificat în pediatrie

Asistentele medicale din 20 de localități din centrul și sudul Moldovei, localități în care nu activează medici de familie, au beneficiat de cursuri în prim ajutor medical calificat în pediatrie prin intermediul Proiectului REPEMOL.
Detalii

REPEMOL a reluat instruirea lucrătorilor medicali în SVAP

Proiectul REPEMOL a reluat instruirea lucrătorilor medicali în Suport Vital Avansat Pediatric (SVAP) cu un prim curs pentru lucrătorii medicali din cadrul Centrului Național de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească.
Detalii

Un grup de manageri de grădinițe din capitală au fost instruiți în prim ajutor pediatric

Un grup de manageri din instituțiile preșcolare din capitală au fost instruiți în „Prim ajutor în pediatrie” în cadrul cursurilor REPEMOL de prim ajutor pentru comunitate.


Detalii

REPEMOL a format primul grup de traineri voluntari în prim ajutor pediatric

Proiectul REPEMOL a format primii traineri voluntari în prim ajutor pediatric care vor preda membrilor comunității manevrele de prim ajutor pentru copii.
Detalii

Formare în urgențe pediatrice

Pregătirea profesională a cadrelor medicale care intervin în tratarea copiilor în stări de urgență este una din cele mai importante componente ale Proiectului REPEMOL, dat fiind faptul că factorul uman joacă un rol esențial în salvarea vieții acestor copii, chiar dacă acest tip de intervenție este indispensabil legat de utilizarea dispozitivelor medicale performante (acestea fi ind asigurate, de asemenea, de Proiectul REPEMOL).
Detalii

Formare de formatori

Una din cele mai importante investiţii ale Proiectului REPEMOL este cea în resurse umane - prin creșterea capacităților atât a cadrelor medicale care trec pregătirea în SVAP, cât și a celor care predau acest curs – formatorii. Inițiată în Faza I a Proiectului, formarea de formatori (ToT) a continuat și în Faza a II-a, pentru a răspunde nevoii sporite de formatori, odată cu introducerea programului SVAP în curricula unor instituții de învățământ cu profil medical din republică.
Detalii

Dotarea centrelor de formare în urgențe pediatrice

Fortifi carea centrelor de formare în urgențe pediatrice este condiția care garantează continuarea pe termen lung a instruirilor în urgențe pediatrice inițiate de Proiectul REPEMOL și, respectiv, folosirea efi cientă și corectă a echipamentului de training procurat. În Faza a II-a, Proiectul a continuat dotarea acestor centre cu echipament modern de training. În plus, a fost creat un nou centru de formare în urgențe pediatrice în cadrul Spitalului Clinic Municipal Bălți, Departamentul pediatrie.
Detalii

Donație de carte în domeniul urgenţelor pediatrice

Peste 70 de exemplare de cărți de specialitate în domeniul pediatriei și terapiei intensive au fost donate de Agenţia Elveţiană de Dezvoltare și Cooperare (SDC) prin Proiectul REPEMOL către opt instituții de profi l medical din țară.
Detalii

Vizite de studiu peste hotare

Preluarea experienţei străine contribuie în modul direct la creșterea nivelului de cunoștinţe al personalului medical, și, implicit, la creșterea calităţii actului medical. În acest context, proiectul REPEMOL asigură schimburi de experienţă între medicii din spitalelepartenere și cei de peste hotare. În Faza a II-a a Proiectului, au beneficiat de acest suport 60 de cadre medicale (medici, asistente medicale, felceri, manageri) din Republica Moldova.
Detalii

Participarea la evenimente științifice internaţionale

În scopul de a îmbunătăţi cunoștințele specialiștilor din Republica Moldova în domeniul urgenţelor pediatrice, dar și pentru a aduce noi practici și experienţe internaţionale în practica locală, Proiectul REPEMOL a susţinut participarea a 59 specialiști din domeniu la 20 evenimente internaţionale.
Detalii