SIMDM - O INOVAȚIE PENTRU SISTEMUL MEDICAL

26 iulie 2017

Interviu cu Valentina Balaban, formator SIMDM, șefa Secției management și marketing, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Ce deprinderi teoretice și practice vor avea participanții la finalul cursurilor?
Dacă ne referim la cursul teoretic, atunci participanții, în special, cei fără de cunoștințe tehnice-inginerești, vor cunoaște conceptele de management al tehnologiilor medicale, precum și întregul spectru al legislației în domeniul dispozitivelor medicale. De asemenea, cursul teoretic cuprinde introducere și familiarizare cu Sistemul Informațional de Management al Dispozitivelor Medicale, funcționalitățile acestuia, modul de colectare a datelor pentru inventarierea națională, care va avea loc imediat după desfășurarea cursului. Dacă ne referim la cursul practic, atunci participanții vor avea posibilitatea să se autentifice în aplicația SIMDM, să exerseze la capitolul colectarea datelor cu privire la un dispozitiv medical și cum acesta poate fi raportat Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Cât sunt de importante aceste instruiri în contextul implementării SIMDM? Care sunt beneficiile pentru instituția medicală, dar pentru sistemul medical?
Sunt cursuri care nemijlocit descriu funcționalitățile și posibilitățile sistemului, precum și modul de colectare a datelor pentru SIMDM. Dacă mă refer la beneficiile aduse instituției medico-sanitare, atunci este evident că sistemul oferă posibilitatea de a gestiona toate datele aferente unui dispozitiv medical, de la etapa de planificare a acestuia, până la casarea lui, altfel spus, toată durata de „viață” a unui dispozitiv medical. În același timp, instituția va avea posibilitatea să monitorizeze continuu starea de funcționare a dispozitivului medical, potențialul lui, cazurile de disfuncționalitate și multe alte aspecte ce țin de un dispozitiv medical.

Pentru întreg sistemul medical, SIMDM reprezintă un instrument la nivel național de gestionare a informației din cadrul tuturor instituțiilor la capitolul dispozitive medicale. În baza rapoartelor, ce le poate genera sistemul, va fi posibil de stabilit politici de îmbunătățire a asistenței medicale, de căutat posibilități pentru dotarea cu echipamente a tuturor tipurilor de instituții, atât în regiunea rurală, cât și în cea urbană. Se oferă posibilitatea de a vedea clar vârsta dispozitivelor medicale, pentru a exclude incidentele tehnice în deservirea pacienților. SIMDM este un sistem conceput astfel încât toată informația aferentă este stocată într-o sursă, dar nu dispersată în diferite secții (juridică, contabilitate, secție medicală, ș.a).

Care sunt sarcinile ce le revin participanților, în contextul acestor instruiri, odată ce revin la ei în instituții?
La prima etapă, sarcina de baza este inventarierea națională a dispozitivelor medicale din cadrul instituțiilor medico-sanitare pe de teritoriul Republicii Moldova. Care, de facto, este dotarea și starea funcțională a dispozitivelor medicale, posibilitățile instituțiilor medico-sanitare publice în asigurarea acordării unei asistențe medicale de calitate? Ulterior, sarcina instituțiilor va fi gestionarea tuturor dispozitivilor medicale, având la bază un sistem integrat.

Au avut astfel de experiențe instituțiile medico-sanitare până în prezent?
A existat o tentativă de colectare a datelor despre echipamentele medicale câțiva ani în urmă prin programul OpenMedis, de asemenea, o reformă finanțată și susținută de guvernul Elveției. Acum însă SIMDM este un sistem sau o bază de date a dispozitivelor medicale, care a preluat de la programul OpenMedis conceptul, însă a fost perfecționat și ajustat la realitățile și necesitățile din țară.

Cât de deschiși au fost participanții către schimbarea impusă de implementarea SIMDM?
Orice schimbare creează disconfort, emoții, discuții. Inițial, participanții au fost preocupați de faptul dacă se vor descurca cu sarcina înaintată, însă după 2 zile de training, o bună parte din participanți chiar au mulțumit pentru curs și au solicitat cursuri suplimentare, au menționat ca este ceva util și binevenit pentru Republica Moldova pentru a face ordine în dispozitivele medicale din cadrul instituției medicale.

Cum s-au descurcat participanții la cursuri?
Participanții au fost destul de activi, în special, în zilele de aplicații practice, unde au avut posibilitatea să exerseze la modul real informația teoretică acumulată. După analiza chestionarelor de evaluare a cunoștințelor, participanții au demonstrat cunoștințe destul de avansate în domeniu, pe parcursul a 2 zile. Din punctajul maximal de 57 puncte, media a fost de 45-48 puncte acumulate.