Prima inventariere națională a echipamentului medical

21 iulie 2017

Eficiența actului medical în instituțiile publice de sănătate de orice nivel depinde, într-o mare măsură, de dotarea acestora cu dispozitive medicale funcționale și bine menținute. Republica Moldova însă nu dispunea, până de curând, de o informație obiectivă, colectată la nivel național cu privire la dispozitivele medicale din instituții și starea lor. Odată cu instituirea Sistemului Informațional „Managementului Dispozitivelor Medicale” (SIMDM), această inventariere națională a echipamentelor și dispozitivelor prezente în instituțiile publice de sănătate a devenit posibilă și este deja în proces.

Nu putem însă să evaluăm starea reală a acestor bunuri specifice – dispozitive medicale – fără a instrui responsabilii din toată țara să o facă în mod corect. Astfel, Proiectul REPEMOL organizează seminare teoretice și practice pentru reprezentanții instituțiilor medico-sanitare publice (spitale, centre ale medicilor de familie, centre de sănătate, laboratoare, clinici, etc.).

Cine va face inventarierea?

Printre cei formați sunt, în primul rând, bioinginerii, acolo unde ei există. Din instituțiile care nu au bioingineri în staff sunt formați inginerii electroniști sau alt personal administrativ și medical care vor avea sarcina de a colecta și introduce date în aplicația SIMDM.

Corneliu Pâslaru, formator SIMDM în cadrul REPEMOL, bioinginer de vocație și șef al Departamentului Inginerie Medicală din cadrul Institutului Mamei și Copilului, susține că „cei care ar trebui să fie responsabili de evidența și managementul dispozitivelor medicale din instituțiile medicale sunt bioinginerii, însă numărul acestora în instituțiile medicale este foarte mic. Majoritatea instituțiilor medicale publice nu au asemenea angajați și sarcinile lor de serviciu sunt realizate, de obicei, de către asistentele medicale superioare care au de fapt o altă funcție în spitale. Astfel, la aceste cursuri desfășurate în cadrul REPEMOL, formăm deprinderi de bază pentru a colecta și introduce datele primare despre dispozitivele medicale din instituțiile medicale de către reprezentanți acestor instituții fie că e vorba de asistenți medicali, fie că este vorba de contabili, medici sau alt personal medical ori administrativ”.

Cum va avea loc evaluarea?

Potrivit lui Corneliu Pâslaru, inventarierea va fi realizată nu pe hârtie, ci într-un sistem informațional național, iar datele despre numărul și caracteristicile dispozitivelor medicale vor fi introduse până în data de 15 iulie curent, cel puțin pentru instituțiile publice.

„Participanții la seminar vor cunoaște cum se face o inventariere corectă în instituția medicală pe care o reprezintă. Chiar dacă, inițial, participanții la cursuri s-au speriat că vor fi nevoiți să realizeze lucruri noi, vor lucra cu un soft nou pentru a introduce date, iar majoritatea nu folosesc în mod obișnuit softuri pentru a-și realiza sarcinile de serviciu, deja după primele instruiri au obținut aptitudini practice și responsabilitățile lor pentru inventariere par mult mai ușoare. După introducerea datelor, vom cunoaște deja ce fel de echipamente medical avem la dispoziție în toată țara și care este starea acestora de funcționare, vom ști ce echipament medical nu este utilizat în domeniu, care este vechimea lui. Astfel, va fi creată o imagine de ansamblu, pe localități, pe instituții medicale și vom ști care este starea reală a lucrurilor”, a menționat bioinginerul.

Un alt formator și șeful Departamentului Inginerie Biomedicală din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime”, Valeriu Palii, a completat că aplicația SIMDM este alcătuită din mai multe module. Unul dintre ele ține de evidența dispozitivelor medicale și constituie un registru cu baza de date a dispozitivelor medicale la care au acces Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și Ministerul Sănătății”.

„În orice moment, orice instituție medicală va putea fi verificată cu privire la dispozitivele medicale din dotare, anul producerii, anul aducerii în instituție, punerea în exploatare, casarea, funcționalitatea, proveniența, producătorul. Astfel, prima sarcină a participanților la curs este introducerea datelor despre evidența dispozitivelor medicale, pentru a avea o viziune clară în privința echipamentului medical. În funcție de aceste date pot fi trase anumite concluzii despre cum funcționează o instituție medicală, cu ce echipamente, ce necesități are”, a concretizat Valeriu Palii.

De ce avem nevoie de inventariere?

Corneliu Pîslaru consideră că „sistemul respectiv are o importanță majoră, deoarece va genera informații cu privire la echipamentele medicale din instituțiile publice de sănătate de orice nivel, va indica starea de funcționare a dispozitivelor, precum și vechimea lor. În prezent, instituțiile publice sunt dotate mai bine sau mai modest cu echipamente în funcție de nivelul deținut în sistemul de sănătate. Dacă ne referim la instituțiile medicale de nivel republican, atunci starea de lucruri cu referire la dotarea acestora cu dispozitive medicale este una mai bună în comparație cu centrele de sănătate unde situația este mai dificilă, pentru că echipamentul medical este vechi, iar unele dispozitive nu mai funcționează, altele lipsesc cu desăvârșire”.

Colegul lui Valeriu Palii se bucură ca într-un final R. Moldova dispune de un sistem informațional de acest gen la nivelul statelor dezvoltate. „ SIMDM ne va ajuta să schimbăm starea de lucruri din domeniu și va aduce multe beneficii pentru instituțiile publice, în particular, dar și pentru sistemul medical, la general”.

Mai mult decât un simplu registru de evidență

Pe lângă rolul de inventariere a dispozitivelor medicale, SIMDM are mai multe sarcini importante ce țin de managementul și întreținerea echipamentului medical. „SIMDM are și un șir de module cu referire la mentenanța corectă a dispozitivelor medicale, care implică anumite lucrări strict după recomandarea producătorului dispozitivelor medicale. Aceste lucrări trebuie făcute de către un inginer, care are și experiență, și cunoștințe. Spre regret, nu în toate instituțiile publice activează bioingineri. Dacă aceștia ar fi prezenți în toate entitățile de sănătate, punerea în aplicare și funcționarea SIMDM ar fi cu mult mai ușoară”, a explicat formatorul Palii.

Stanislav Vasilița, șeful Serviciului Deservire Utilaj Medical din cadrul Spitalului Clinic Municipal Bălți, unde există 849 dispozitive medicale, consideră că SIMDM „este un instrument de bază pentru managementul eficient al dispozitivelor medicale în orice țară, precum și este un mod de raportare rapid cu date veridice, comparabile, cuantificabile”.

Ce spun participanții la instruiri?

Potrivit formatorilor, evaluarea chestionarelor făcută după organizarea cursurilor cu participanții la seminare au demonstrat un grad de 90% de însușire a informației, ceea ce este foarte bine. Având în vedere că astfel de instruiri vor avea loc periodic, astfel încât informațiile noi despre sistem să fie însușite și aplicate corect, formatorii au certitudinea că în curând vom culege primele roade.

Fiind întrebat cât de util i se pare SIMDM, unul dintre participanții la seminar, Constantin Duca, șef al Centrului de Sănătate Grătiești, municipiul Chișinău, a răspuns că „în instituțiile de sănătate din Republica Moldova sunt o mulțime de dispozitive medicale, dar nimeni nu știe numărul lor exact și în ce stare sunt ele, tipul lor, și ce dispozitive sunt necesare de achiziționat, în mod de urgență. Multe instituții achiziționează dispozitive medicale separat, astfel se irosesc bani, deoarece procurările sunt mai scumpe cu bucata. De aceea trebuie dusă o evidență a aparatelor din medicină care există la noi și să formăm o strategie comună de achiziții”.

El recunoaște că la începutul cursului i-a fost complicat să însușească noile cerințe și abilități pentru a putea opera în SIMDM, având în vedere că nu este bioinginer, însă este sigur că lucrurile devin pe înțelesul tuturor cu puțină răbdare și orice responsabil din instituțiile medicale publice se va descurca cu sarcinile noi presupuse de către SIMDM.

Victor Gârlea, inginer electronist la Spitalul Raional Orhei, a declarat că introducerea SIMDM este în beneficiul funcționării eficiente a instituțiilor medicale, pe urma căruia va beneficia orice cetățean al Republicii Moldova.

„Evidența strictă în format electronic a dispozitivelor medicale va crea un sistem de management al dispozitivelor medicale eficient, acesta urmează să fie îmbunătățit, reînnoit, revizuit. Spitalul Raional Orhei dispune de echipament medical, dar cred că trebuie verificat totul și de achiziționat și aparataj nou, modern, care ar fi de ajutor medicilor și pacienților”, a spus Gârlea.

Potrivit lui Iurie Cazarean, specialist în tehnologii informaționale, Spitalul Raional Hâncești, „inventarierea va crea o claritate și în ceea ce privește achiziționarea echipamentului medical în spitale, care ar trebui să aibă puncte de tangență la nivel național, adică echipamente de aceeași firmă, pentru ca piesele de schimb să fie ușor de înlocuit de la un aparat medical la altul. Totodată, prețurile vor fi mai mici și timpul cheltuit va fi economisit”.

El mai consideră că SIMDM va încuraja instituțiile medicale publice să angajeze bioingineri, lucru ce va crește calitatea actului medical, odată ce medicii vor avea la dispoziție echipamente întreținute și îngrijite ca la carte pentru a asista pacienții.