Evenimente

A avut loc prima inventariere națională a dispozitivelor medicale din țară

06 octombrie 2017
În premieră, Republica Moldova a colectat, la nivel național, informația cu privire la dispozitivele medicale din 186 instituții medico-sanitare publice prin intermediul Sistemului Informațional „Managementul Dispozitivelor Medicale” (SIMDM), lansat de curând.
Detalii

Cărți de 1,5 milioane lei pentru capacitarea specialiștilor medicali autohtoni

15 august 2017
Un nou lot de cărți specializate în valoare de 1,5 milioane lei a fost donat instituțiilor medicale, în cadrul Proiectului REPEMOL, pentru capacitarea și educația continuă a specialiștilor medicali din țară.
Detalii

SIMDM - O INOVAȚIE PENTRU SISTEMUL MEDICAL

26 iulie 2017
Interviu cu Valentina Balaban, formator SIMDM, șefa Secției management și marketing, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Detalii

Prima inventariere națională a echipamentului medical

21 iulie 2017
Eficiența actului medical în instituțiile publice de sănătate de orice nivel depinde, într-o mare măsură, de dotarea acestora cu dispozitive medicale funcționale și bine menținute. Republica Moldova însă nu dispunea, până de curând, de o informație obiectivă, colectată la nivel național cu privire la dispozitivele medicale din instituții și starea lor. Odată cu instituirea Sistemului Informațional „Managementului Dispozitivelor Medicale” (SIMDM), această inventariere națională a echipamentelor și dispozitivelor prezente în instituțiile publice de sănătate a devenit posibilă și este deja în proces.
Detalii

Aproape 200 de tineri au deprins manevre de prim ajutor

20 iulie 2017
Circa 200 de tineri au învățat și exersat manevre de prim ajutor pentru a fi pregătiți să acționeze corect în cazuri de urgențe medicale și de accidente rutiere.
Detalii

Tratamentul copiilor trebuie să fie efectuat reieșind din medicina bazată pe dovezi – Matthias Leicht

07 iulie 2017
Aprobarea în R. Moldova a protocolului de triaj în UPU și a standardului de organizare și funcționare UPU, documente prezentate în cadrul Simpozionului „Organizarea, funcționarea și triajul pacienților în unitățile de primiri urgențe”, va face cu mult mai ușoară munca specialiștilor medicali, mai ales în urgențe unde este nevoie de algoritmi și instrucțiuni clare de operare. Această declarație a fost făcută de către Matthias Leicht, manager superior de programe la Biroul de Cooperare al Elveției, în cadrul Simpozionului de joi, 6 iulie.
Detalii

Ruxanda Glavan: UPU-rile deschise în REPEMOL trebuie replicate în întreaga țară

06 iulie 2017
Instituirea unităților de primiri urgențe în locul secțiilor de internare în instituțiile spitalicești e o necesitate pentru sistemul de sănătate, iar UPU-rile deja funcționale deschise în cadrul REPEMOL trebuie replicate în întreaga țară, această opinie a fost exprimată joi, 6 iulie, de către ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, în cadrul Simpozionului „Organizarea, funcționarea și triajul pacienților în unitățile de primiri urgențe”.
Detalii

UPU PEDIATRIE BĂLȚI – PRIMA SECȚIE SPITALICEASCĂ DIN MOLDOVA CU CERTIFICAT ISO

02 mai 2017
În premieră pentru Moldova, o secție spitalicească publică din țară a obținut certificarea internațională ISO a sistemului de mana¬gement al calității. Este vorba despre Unitatea Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Departamentului Pediatrie a Spitalului Clinic Municipal Bălți.
Detalii

Centrele de sănătate publică continuă să-și fortifice capacitățile de organizare a campaniilor de profilaxie

19 aprilie 2017
Un grup de specialiști în sănătate publică din Chişinău, Bălţi, raioanele Cahul, Ungheni, Orhei, Edineţ, Soroca, Hîncești, Căuşeni şi Comrat au participat, în perioada 3-7 aprilie, la un curs de fortificare a capacităților de organizare a campaniilor de profilaxie și de coordonare a activităţilor intersectoriale între partenerii locali (asistenţa medicală primară, asistenţa socială comunitară, instituţii de educaţie) la Sibiu, România.
Detalii

În cei 7 ani de la înființare, serviciul pediatric regionalizat de urgență și terapie intensivă are nevoie de îmbunătățire continuă și colaborare între principalii actori

24 martie 2017
În cei 7 ani de la înființare, serviciul pediatric regionalizat de urgență și terapie intensivă are nevoie de îmbunătățire continuă și de colaborare intensă între principalele servicii medicale implicate. Aceasta este concluzia simpozionului regional „Îngrijiri medicale de calitate în urgența și terapia intensivă pediatrică – avantaje și provocări aduse de regionalizare în zona de nord”.
Detalii

Educatorii instruiţi să acorde prim ajutor copiilor

07 martie 2017
În contextul importanței sporirii șanselor de supraviețuire a copiilor afl ați în stare critică și a instruirii cetățeanului de rând în acordarea primului ajutor, precum și având în vedere că REPEMOL nu poate pregăti întreaga populație, am instruit intens persoanele care zilnic- câte 8 ore au în responsabilitate grupuri mari de copii, și anume, educatorii.
Detalii

Asistentele medicale din sate încrezute în forţele proprii după cursurile BLS

22 februarie 2017
Prima verigă a sistemului de sănătate este medicina primară reprezentată de medicul de familie și asistenta medicală. În majoritatea localităților țării, aceștia sunt unicii specialiști medicali cărora se adresează populația și care consultă copiii sănătoși sau cu probleme de sănătate. Având în vedere că în unele sate activează doar un asistent medical, fapt ce creează o situație de vulnerabilitate atât pentru sistem, cât și pentru sănătatea cetățenilor din acea zonă, Proiectul REPEMOL muncește la capacitarea specialiștilor din medicina primară, în special din sate și comune, prin intermediul cursurilor de Prim Ajutor Medical Califi cat în Pediatrie (BLS).
Detalii

Colaborarea între instituţii facilitată de schimburile locale de experienţă

13 februarie 2017
Obiectivul care a stat de la bun început la baza Proiectului REPEMOL – să oferim șanse egale de supraviețuire pentru toți copii, poate fi realizat numai dacă toate verigile sistemului de urgențe pediatrice și terapie intensivă la copii funcționează ca un tot întreg, iar fiecare verigă în parte își realizează sarcinile complementar și în sprijinul unei alteia. Totodată, de la aprobarea Ordinului 1215 al Ministerului Sănătății din 29.10.2013 cu privire la instituirea serviciului regionalizat de urgențe pediatrice și terapie intensivă s-a schimbat raportul de forțe și modul de colaborare dintre instituțiile medicale de diferit nivel. Astfel, pentru a facilita funcționarea ca la carte a verigilor din sistem, în parte, și a sistemului în întregime, REPEMOL a lansat o serie de schimburi de experiență la nivel local cu genericul „Urgențele pediatrice în contextul regionalizării”.
Detalii

O PERSOANĂ INSTRUITĂ ÎN ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR POATE SALVA O VIAŢĂ!

01 februarie 2017
În cazul unei urgențe medicale pediatrice primul ajutor este crucial, deoarece efectuarea manevrelor de prim ajutor pot salva viața copilului. Având în vedere că până la intervenția persoanei calificate s-ar putea să treacă ceva timp, e absolut necesar ca orice membru al comunității să știe câteva acțiuni de bază de prim ajutor.
Detalii

Copiii gestionează proiecte de educaţie în trafic

04 ianuarie 2017
Implicarea copiilor în gândirea și realizarea proiectelor de educație rutieră vor duce la diminuarea numărul de accidentelor rutiere cu implicarea minorilor, spun cadrele didactice din școlile benefi ciare ale concursului REPEMOL „10 minute de educație rutieră îți salvează viața. Acționează!”. Potrivit lor, sute de copii vor cunoaște regulile de circulaţie rutieră și indicatoarele rutiere, când și cum trebuie să traverseze strada, iar importanţa proiectului crește datorită faptului că elevii sunt cei care lucrează la implementarea ideilor de educație rutieră.
Detalii

Auditori și specialiști în sisteme de management al calităţii

02 ianuarie 2017
Calitatea serviciilor medicale presupune un proces complex ce cuprinde eficientizarea tratamentului în raport cu niște standarde de calitate și creșterea satisfacției pacienților față de serviciile prestate de instituție. Totodată, managementul calității vizează și securitatea pacientului, dar și a personalului medical, precum și utilizarea rațională a resurselor.
Detalii

Aplicând instrumente de calitate, obţinem servicii medicale mai bune

15 decembrie 2016
Din punctul de vedere al managementului calității serviciilor medicale, instituția medicală are de realizat trei procese mari: procese principale, procese manageriale și procese adăugătoare. Totodată, instituția trebuie să prevadă și cum organizează activitatea medicală în toate aceste trei procese mari: cu ce se ocupă personalul medical, dar managementul, ce facem cu sarcinile neprevăzute, etc.
Detalii

Părinţii revin în băncile școlilor ca să înveţe educaţie rutieră

02 decembrie 2016
Campania „Știi să eviți pericolele străzii?” și-a propus obiective ambițioase de creștere a numărului părinților care conștientizează existenta riscului de accidente rutiere pentru copiii lor și de creștere a procentului părinților care-și îmbunătățesc supravegherea și comportamentele pentru a asigura prevenirea accidentelor rutiere la copii. Aceste obiective pot fi realizate numai dacă adulții cunosc care sunt riscurile pentru copii lor și prin ce metode pot preveni aceste riscuri.


Detalii

Parteneriat cu autoritățile locale

25 noiembrie 2016
Printr-o colaborare efi cientă între autoritățile publice locale din Ialoveni, a Liceului
Teoretic „Petre Ștefănucă” din aceeași localitate și a Proiectului REPEMOL s-a
reușit amenajarea unui orășel al copiilor pentru studierea teoretică și practică a regulilor de circulație rutieră. De acest platou benefi ciază mai mult de 2000 de elevi
din instituțiile de învățământ din localitate și circa 1000 de preșcolari. Mai mult ca
atât, terenul este deschis pentru toți locuitorii or. Ialoveni, dar și pentru elevi din
școlile r. Ialoveni.
Detalii

Urgentiștii moldoveni apreciați la Conferința Națională de Medicină de Urgență „Urgent Med Equity” 2016

12 septembrie 2016
Un grup de medici urgentiști din Republica Moldova au participat la a XVII-a Conferință Națională de Medicină de Urgență „Urgent Med Equity” 2016, unde au fost apreciați pentru lucrările prezentate în plen.
Detalii

Lecții de educație rutieră pentru adolescenții din taberele de vară

19 august 2016
Educatorii Y-PEER au ținut lecții de educație rutieră pentru tinerii din taberele de vară, în cadrul colaborării cu Proiectul REPEMOL pentru promovarea metodelor de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea copiilor și tinerilor.
Detalii

Adolescenți-voluntari învață manevre de prim ajutor pediatric

05 august 2016
Adolescenții-voluntari ai centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor au învățat cu sprijinul REPEMOL manevrele de prim ajutor pentru urgențele pediatrice.
Detalii

Micii pietoni și bicicliști sunt ajutați de polițiști să respecte regulile de circulație

01 august 2016
Peste 1200 de copii din taberele de odihnă „Poienița Veselă ” din raionul Ialoveni, „Perlele Nistrului” și „Energy Camp” din orășelul Vadul lui Vodă au fost vizitate de inspectorii de patrulare care i-au instruit cum să se protejeze de accidente în trafic și care sunt comportamentele responsabile și sigure în stradă. 
Detalii

Rezultatele sistemului de sănătate publică în prevenirea accidentelor casnice la copii

25 iulie 2016
Specialiștii în sănătate publică au împărtășit experiența de un an în implementarea activităților de prevenire a traumatismelor casnice la copii.
Detalii

Costeștenii au învățat manevre de prim ajutor pediatric

21 iulie 2016
Locuitorii satului Costești din raionul Ialoveni au beneficiat de cursuri de prim ajutor pediatric cu aplicarea manevrelor practice pe manechine. 
Detalii

Tinerii învață alți tineri cum să se comporte în trafic

13 iulie 2016
Educația rutieră de la egal la egal! Tinerii învață alți tineri cum să se comporte și cum să fie în siguranță în trafic.
Detalii

Medicii și asistentele de familie practică manevre medicale întru ajutorarea copiilor în stări de urgență

06 iulie 2016
Medicii de familie și asistentele medicale din centrul și sudul țării practică manevre suport vital de bază pentru a ajuta copiii în stări de urgențe.
Detalii

Medicii urgentiști au fost instruiți în domeniul auditului în sisteme de management al calității

01 iulie 2016
Medicii din cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Prespitalicească au fost instruiți de către REPEMOL ca auditori și specialiști în sisteme de management al calității.
Detalii

15 ani de asistență elvețiană în Moldova

24 iunie 2016
Proiectul REPEMOL împreună cu beneficiarii săi a sărbătorit 15 ani de activitate a Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare în Moldova. 
Detalii

Educație rutieră pentru părinți

15 iunie 2016
În scopul sporirii conștientizării riscurilor accidentelor rutiere și răspândirii metodelor de prevenire a accidentelor în trafic cu implicarea copiilor, Proiectul REPEMOL în colaborare cu Fundația ProtectMD desfășoară o serie de seminare de educație rutieră pentru părinți și alți îngrijitori ai copiilor. 
Detalii

Elevii țin lecții de educație rutieră altor elevi

26 mai 2016
Elevii Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", or. Singerei au dat o lecție de educație rutieră micuților de la Grădinița 6 din localitate! Ei au discutat împreună cu educatorii și micuții despre semnificația principalele indicatoare rutiere pentru pietoni, a regulilor de traversare la semafor și zebră, precum și au privit filmulețe tematice.
Detalii

Orășel al copiilor pentru studierea regulilor de circulație

21 mai 2016
Copii orașului și întregului raion Ialoveni au primit în dar un Orășel al copiilor pentru studierea regulilor de circulație, cadou posibil datorită unei colaborări fructuoase între Proiectul REPEMOL, Primăria Ialoveni, Consiliul Raional Ialoveni, Liceul Teoretic "Petre Ştefănucă" , SA Drumuri Ialoveni, cu suportul financiar al Swiss Cooperation in Moldova.
Detalii

REPEMOL a reluat cursurile de instruire în Suportul Vital Avansat Pediatric

03 mai 2016
Proiectul REPEMOL a reluat cursurile de instruire în Suportul Vital Avansat Pediatric pentru medicii ATI/urgență/pediatri din cadrul spitalelor raionale, desfășurate în cadrul Centrului de Formare în Urgențe Pediatrice, amplasat în incinta Centrului Mamei și Copilului. Pana la finele anului, Proiectul REPEMOL preconizează să desfășoare alte patru cursuri de acest gen.
Detalii

Cursuri de prim ajutor pediatric pentru educatori din grădinițe

29 aprilie 2016
Fiecare cetățean în viața de zi cu zi poate să se confrunte cu situații în care cunoștințele de prim ajutor sunt foarte necesare. O șansă la viață oferită de către oricare dintre noi, justifică tot efortul desfășurării /participării la un curs de instruire în primul ajutor.
Detalii

Un nou schimb de experiență în susținerea regionalizării serviciilor pediatrice de urgență

19 aprilie 2016
Încă un grup de specialiști raionali au făcut un schimb de experiență, timp de două săptămâni, în urgențe pediatrice în cadrul Secției Reanimare Pediatrică și Toxicologi a Institutului Mamei și Copilului, structură de nivelul III în sistemul de urgențe pediatrice.
Detalii

Prevenirea accidentelor la copii – pe agenda specialiștilor în sănătate publică

14 aprilie 2016
Acțiunile de prevenire a traumatismelor la copii iau amploare datorită implicării active a specialiștilor în sănătate publică. Acest lucru a fost reconfirmat în cadrul Seminarul național „Ziua Specialistului în promovarea sănătății și controlul bolilor netransmisibile”, organizat de Centrul Național de Sănătate Publică la 13 aprilie 2016.
Detalii

Opt cercetări autohtone în pediatrie au fost prezentate la Conferința în Pediatrie din București

07 aprilie 2016
Opt cercetări în pediatrie semnate de specialiști autohtoni au fost prezentate la Conferința Națională de Pediatrie din București, România, în perioada 30 martie – 02 aprilie 2016.
Detalii

SPU pediatrie Bălți e în pregătiri pentru certificarea ISO

28 martie 2016
Secția Primiri Urgențe (SPU) din cadrul Departamentului de Pediatrie a SCM Bălți a ajuns pe ultima 100 de metri în pregătirile pentru certificarea ISO a sistemului de management al calității.
Detalii

Asistentele medicale din localitățile fără medici de familie au beneficiat de cursuri în prim ajutor medical calificat în pediatrie

18 martie 2016
Asistentele medicale din 20 de localități din centrul și sudul Moldovei, localități în care nu există medici de familie, au beneficiat de cursuri în prim ajutor medical calificat în pediatrie prin intermediul Proiectului REPEMOL.
Detalii

Autoritățile de management al calității din Moldova și România au făcut împreună primii pași pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale

17 martie 2016
Consiliului de Evaluare și Acreditare (CNEAS) din Republica Moldova și Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) din România au făcut împreună primii pași pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.
Detalii

REPEMOL a reluat instruirea lucrătorilor medicali în SVAP

04 martie 2016
Proiectul REPEMOL a reluat instruirea lucrătorilor medicali în Suport Vital Avansat Pediatric (SVAP) cu un prim curs pentru lucrătorii medicali din cadrul Centrului Național de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească.
Detalii

Lecții de educație rutieră la puterea a 3-a!

19 februarie 2016
Trei clase primare din cadrul Liceului Teoretic „Universul” din capitală s-au întrecut în demonstrarea celor mai reușite metode de învățare a regulilor de circulație rutieră. Lecțiile au fost organizate în cadrul Programului „În siguranță la școală, în siguranță acasă”, implementat prin cooperarea mai multor parteneri, printre care Proiectul REPEMOL, Automobil Club Moldova și Inspectoratul Național de Patrulare.
Detalii

Prevenirea accidentelor la copii ia proporții cu ajutorul agențiilor guvernamentale

11 februarie 2016
Reprezentanți ai mai multor agenții guvernamentale, dar și ai sectorului nonguvernamental și privat, s-au adunat miercuri, 10 februarie, într-o ședință pentru a stabili cele mai bune căi de promovare a mesajelor de prevenire a accidentelor casnice și rutiere cu implicarea copiilor.
Detalii

„În siguranță la școală, în siguranță acasă” cu elevii, părinții și profesorii

02 decembrie 2015
Elevii, părinții și profesorii Liceului Teoretic „Universul” din mun. Chișinău s-au mobilizat pentru sporirea securității copiilor în drumul lor de acasă la școală și de la școală – acasă în cadrul Programul-pilot „În siguranță la școală, în siguranță acasă”.
Detalii

Încă un liceu s-a înscris în competiția pentru cele mai bune proiecte de educație rutieră

25 noiembrie 2015
Concursul de proiecte de educație rutieră „10 minute de educație rutieră pe zi îți salvează viața. Acționează!” a ajuns și în Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Sângerei, care este cel de-al șaselea participant și ultimul pentru acest an de studii.
Detalii

REPEMOL a dat start cursurilor de „Prim ajutor în pediatrie” pentru comunitate

23 noiembrie 2015
Proiectul REPEMOL a lansat, în 21 noiembrie curent, ciclul de cursuri de prim ajutor pentru membrii comunității cu genericul „Prim ajutor în pediatrie”, iar primii beneficiari ai activității sunt un grup de cadre didactice din instituțiile preșcolare din Chișinău.
Detalii

REPEMOL a lansat un concurs de proiecte de educație rutieră în școli

16 noiembrie 2015
Proiectului REPEMOL, în parteneriat cu Inspectoratul Național de Patrulare, a lansat un concurs de proiecte de educație rutieră în școli cu genericul „10 minute de educație rutieră pe zi îți salvează viața. Acționează!”.
Detalii

Campania „Știi să eviți pericolele străzii?” în ospeție la copii

30 septembrie 2015
Elevii claselor primare din mai multe instituții de învățământ din țară au participat la lecții de educație rutieră ținute de polițiști de patrulare în cadrul Campaniei „Știi să eviți pericolele străzii?”, desfășurată de Proiectul REPEMOL în colaborare cu Inspectoratul Național de Patrulare.
Detalii

Studenții la bioinginerie vor beneficia de lecții practice într-un laborator modern de inginerie biomedicală

25 septembrie 2015
Un laborator modern de inginerie biomedicală a fost deschis în cadrul Universității Tehnice din Moldova (UTM) pentru instruirea practică a studenților ce vor să îmbrățișeze meseria de bioinginer. Ceremonia de deschidere a avut loc în 24 septembrie curent.
Detalii

REPEMOL a format primul grup de traineri voluntari în prim ajutor pediatric

21 iulie 2015
Proiectul REPEMOL a format primii traineri voluntari în prim ajutor pediatric care vor preda membrilor comunității manevrele de prim ajutor pentru copii.
Detalii

Consiliul Coordonator al REPEMOL a analizat rezultatele de jumătate de an ale proiectului

15 iulie 2015
Consiliul Coordonator al Proiectului REPEMOL – „Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgență și Terapie Intensivă din Republica Moldova” a analizat rezultatele de jumătate de an ale proiectului, precum și ale studiului de evaluare a necesităților de achiziții echipamente.

Detalii

Cercetașii moldoveni au fost instruiți în primul ajutor pediatric

26 iunie 2015
Proiectul REPEMOL a instruit un grup de 36 de cercetași (lideri scouți) din cadrul Asociației Naționale a Scauților din Moldova în acordarea primul ajutor în copiilor în stări de urgență.
Detalii

Încă un pas spre un mai bun management al calității serviciilor medicale

08 iunie 2015
Un grup de 16 specialiști naționali au fost instruiți, în cadrul proiectului REPEMOL, ca specialiști în sisteme de management al calității și ca auditori interni în sisteme de management al calității.
Detalii

Mămici, tătici, bunici și pici au învățat cum să salveze viața copiilor în cazuri de urgențe

01 iunie 2015
Mămici, tătici, bunici și pici au învățat cum să salveze viața copiilor în cazuri de urgențe datorită mai multor lecții de prim ajutor organizate de Proiectul REPEMOL. Toți doritorii care au venit duminică, 31 mai, în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt au avut ocazia să fie instruiți în prin ajutor pediatric de către formatori naționali certificați în cadrul Proiectului REPEMOL.
Detalii

Bioinginerii din spitalele pilot au fost instruiți în domeniul achizițiilor medicale

28 mai 2015
Un grup de 13 bioingineri din cadrul spitalelor pilot ale proiectului și din cadrul Stației Zonale AMU NORD au participat, în perioada 28 – 29 mai curent, la un curs de instruire pentru evaluarea necesităților, planificarea și elaborarea caietului de sarcini pentru procurarea dispozitivelor medicale.
Detalii

Specialiștii susțin îmbunătățirea serviciului regionalizat de urgențe și terapie intensivă la copii

22 mai 2015
Specialiștii în urgențe pediatrice și asistența medicală a mamei și copilului pledează pentru îmbunătățirea serviciului regionalizat de asistență medicală de urgență și terapie intensivă la copii. Ei și-au înaintat propunerile de optimizare a serviciului într-o ședință condusă de Viceministrul Sănătății, Octavian Grama, cu genericul Fortificarea Serviciului regionalizat de asistenţă medicală urgentă şi terapie intensivă la copii.
Detalii

Primii voluntari-adolescenți în cadrul Campaniei „Știi să eviți pericolele străzii?”

19 mai 2015
Primii voluntari-adolescenți în cadrul Campaniei naționale de prevenire a accidentelor rutiere la copii „Știi să eviți pericolele străzii?” au primit diplome din partea Proiectului REPEMOL, Automobil Club Moldova și Inspectoratului Naționale de Patrulare. Felicitări copiilor minunați cărora le pasă de viața și sănătatea semenilor lor!
Detalii

Stimați șoferi, nu vă grăbiți! Sunteți și voi părinți!

07 mai 2015
Pompieri din Marea Britanie, polițiști de patrulare din R. Moldova, elevii grupului de inițiativă REPEMOL din cadrul Liceului Spiru Haret și Automobil Club Moldova au desfășurat un marș al siguranței rutiere cu genericul „Salvați viețile copiilor” pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
Detalii

Pietonii au defilat drapeluțe pe zebră întru sporirea vigilenței participanților la trafic

06 mai 2015
Încă o frumoasă activitate de educație rutieră a fost desfășurată în cadrul Săptămânii mondiale ONU a siguranței rutiere dedicate copiilor, cu genericul „Salvați viețile copiilor!” și cu ocazia decadei naționale „Avertisment pentru pieton”. De această dată, elevii grupului de inițiativă REPEMOL, Inspectoratul Național de Patrulare și Automobil Club Moldova au îndemnat pietonii să defileze drapeluțe pe zebra, astfel atrăgând atenția altor pietoni, dar și a șoferilor asupra importanței vigilenței și respectului reciproc în trafic.

Detalii

Copii au educat adulții cum să traverseze corect strada

06 mai 2015
Elevii grupului de inițiativă REPEMOL împreună cu poliția de patrulare și Automobil Club Moldova au dat o lecție de educație rutieră adulților, împărțind bomboane și sfaturi rutiere pietonilor.
Detalii

Jurnaliștii regionali au aflat cum polițiștii dau lecții de educație rutieră copiilor

29 aprilie 2015
Mai mulți jurnaliști ai posturilor TV regionale (rețeaua Canal Regional) și-au unit eforturile cu Inspectoratul Național de Patrulare pentru prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea copiilor. Ei au aflat despre activitățile desfășurate de poliție în scopul informării populației despre securitatea rutieră a copiilor, activități desfășurate în parteneriat cu REPEMOL.
Detalii

Utilizarea în siguranță a dispozitivelor medicale – una dintre prioritățile REPEMOL

23 aprilie 2015
REPEMOL organizează cu regularitate cursuri de instruire pentru utilizatorii de dispozitive medicale, în condițiile în care o componentă importantă a proiectului este procurarea, instalarea, mentenanța și utilizarea în siguranță a dispozitivelor medicale pentru beneficiarii REPEMOL (spitalele pilot și stațiile zonale de asistență medicală de urgență). Un curs dedicat studierii a patru dispoziție procurate din proiect: Pulsoximetrul Radical 7, Pompa de infuzie Medima S, Aspirator Mini Aspeed Battery Pro și Aspirator Mini Aspeed Battery Pro, s-a desfășurat la 23 aprilie 2015.

Detalii

REPEMOL ține lecții interactive de educație rutieră în spitale și școli

23 februarie 2015
Copiii de la Spitalul „Valentin Ignatenco”, Institutul Mamei și Copilului, precum și Gimnaziul-internat nr. 2 din capitală au avut parte de o lecție netradițională de educație rutieră din partea păpușilor și actorilor Teatrului Municipal de Păpuși „Guguță”.
Detalii

„ȘTII SĂ EVIȚI PERICOLELE STRĂZII?” – CAMPANIE NAȚIONALĂ DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR RUTIERE LA COPII

18 decembrie 2014
Copii din R. Moldova, familiile acestora și comunitățile din care fac parte vor fi informate despre riscurile accidentelor rutiere și metodele de preîntâmpinare ale acestora în cadrul Campaniei naționale de prevenire a accidentelor rutiere la copii „Știi să eviți pericolele străzii?”. Aceasta a fost lansată miercuri, 17 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă la Chișinău.
Detalii

Copiii învață de la păpuși cum să evite pericolele străzii

27 noiembrie 2014
Educația rutieră pentru copii poate fi foarte captivantă, mai ales dacă aceasta se desfășoară în cadrul unui teatru pentru păpuși, și nu între pereții unei școli. Spectacolul-lecție interactivă de educație rutieră „Tronca-ponca, vîj” este un nou proiect educativ-instructiv, lansat joi, 27 noiembrie, de Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță” din Chișinău, în parteneriat cu Inspectorat Național de Patrulare și Proiectul moldo-elvețian REPEMOL– Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgență și Terapie Intensivă în R. Moldova. Reprezentația a fost montată în cadrul Campaniei de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea copiilor „Știi să eviți pericolele străzii?”, desfășurată de Proiectul REPEMOL în colaborare cu Inspectoratul Național de Patrulare.
Detalii

REPEMOL are un absolvent IPDET – Programul Internațional de Formare în Evaluarea Dezvoltării

11 iulie 2014
Managerul Proiectului REPEMOL, Silvia Morgoci, a absolvit un program complex de formare în evaluarea politicilor, programelor și proiectelor de dezvoltare la nivel local, național, regional și global cu genericul Programul Internațional de Formare în Evaluarea Dezvoltării (IPDET). Cursurile au fost organizate de către Universității Carleton din Ottawa, Canada cu suportul Băncii Mondiale, și au durat 4 săptămâni, timp în care au fost organizate seminare ce au educat și oferit managerilor și practicienilor capacități și instrumente de evaluare, acestea fiind aplicate în practică în cadrul atelierelor de lucru în profunzime.
Detalii

Specialiștii moldoveni au învățat cum să abordeze copilului critic în unitatea primiri urgențe

02 iunie 2014
Pediatrii, reanimatologii, doctorii din secțiile de internare și urgentiștii moldoveni au învățat cum să abordeze copilul critic în Unitatea Primiri Urgențe în cadrul unor cursuri organizate de REPEMOL cu participarea lectorului internațional, Dr. Tatiana Ciomartan, șef lucrări Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, medic pediatru Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu” din București.
Detalii

Responsabili din spitalele pilot au beneficiat de un curs avansat de Management al Calității

26 mai 2014
Proiectului REPEMOL a organizat în perioada 20-22 mai 2014 un curs avansat de Management al Calității. La instruiri au participat managerii de spital, șefii de secții/departamente și medici din spitalele pilot. Toți acești participanți au trecut inițial cursuri de bază în Managementul Calității, organizate de Proiectul REPEMOL în fazele I și II.
Detalii

Formatorii REPEMOL au participat la Congresul Consiliului European de Resuscitare

20 mai 2014
Trei dintre formatorii REPEMOL și-au dezvoltat cunoștințele de resuscitare cardio-pulmonară a copilului critic cu maladii cu risc vital, participând la Congresul Consiliului European de Resuscitare. Reuniunea a avut loc în perioada 14-18 mai 2014 în orașul Bilbao, Spania, iar Proiectul REPEMOL a susținut financiar participarea celor trei specialiști moldoveni.

Detalii

REPEMOL a făcut posibilă participarea a 5 medici la Congresul Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă

19 mai 2014
Un grup de 5 medici reanimatologi și terapie intensivă au participat, cu sprijinul Proiectului REPEMOL, la cel de-al 40-lea Congres al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă care a avut loc în perioada 14-18 mai la Sinaia, România.
Detalii

REPEMOL a susținut studenții și rezidenții în medicină în organizarea Congresului MedEspera 2014

17 mai 2014
Proiectul REPEMOL a susținut studenții și rezidenții în medicină în organizarea ediției a 5-a a Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici – MedEspera 2014, care a avut loc în perioada 14-17 mai 2014 în incinta Universității de Medicină și Farmacie „N. Testimițanu”.
Detalii

Decidenții din RM au luat act de cele mai bune practici de organizare a serviciilor de urgență prespitalicești din România

16 mai 2014
Decidenții din Republica Moldova au luat act de cele mai bune practici de organizare a serviciilor de urgență prespitalicești din România în cadrul unei vizite de lucru la Târgu-Mureș în perioada 11-14 mai 2014. Vizita a fost organizată de Proiectul REPEMOL pentru o mai bună comunicare a schimbărilor ce deja s-au făcut în sistemul de urgențe pediatrice, precum și pentru promovarea reformelor ce urmează abia făcute în ceea ce ține de serviciile prespitalicești.
Detalii

REPEMOL a organizat instruiri în urgențe cardiologice cu participare internațională

15 mai 2014
Proiectului moldo-elveţian Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgență și Terapie Intensivă în Republica Moldova (REPEMOL) a organizat, în perioada 13-14 mai 2014, instruiri în urgențe cardiologice cu participarea lectorului internațional din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgul-Mureș, România, Dr. Anca Sglimbea.
Detalii

A doua Conferință Regională de Management al Tehnologiilor Medicale a avut loc la Chișinău

14 aprilie 2014
A doua Conferință Regională de Management al Tehnologiilor Medicale a avut loc în perioada 10-11 aprilie în cadrul Universității Tehnice din Moldova. Evenimentul a fost organizat cu suportul financiar al Proiectelor moldo-elvețiene REPEMOL și Perinat și la el au participat peste 100 de specialiști din Elveția, România, Israel, Grecia, Ucraina și Moldova.

Detalii

Specialiștii DMU Bălți au fost menționați cu diplome la Conferința Națională de Pediatrie de la București

07 aprilie 2014
Posterele specialiștilor din cadrul Departamentului Medicină de Urgență, Spitalul Clinic Municipal Bălți (SCM Bălți), au fost menționate cu diplome la Conferința Națională de Pediatrie de la București care a avut loc în perioada 2 aprilie – 5 aprilie 2014.
Detalii

REPEMOL a susținut participarea unui pediatru anestezist la un schimb de experiență de lungă durată în Austria

04 aprilie 2014
Proiectul REPEMOL a susținut participarea Dr. Angela Maniuc, medic anestezist pediatru în Secția de anesteziologie pediatrică din cadrul Institutului Mamei și Copilului, lector universitar la Catedra de Chirurgie, Ortopedie și Anesteziologie Pediatrică a USMF ,,N. Testemiţanu”, la un schimb de experiență de lungă durată în cadrul Clinicii Universitare din Graz, Austria.
Detalii

Pediatrii din republică au fost încurajați să apeleze, în cazuri de intoxicații și otrăviri la copii, la serviciul TOXAPEL

21 februarie 2014
Pediatrii din republică au fost îndemnați să apeleze pentru consultații la serviciul TOXAPEL în cazuri de intoxicații și otrăviri la copii. Mesajul a fost transmis vineri, 21 februarie, de către Ana Oglinda, șefa Secției Reanimare Pediatrică și Toxicologie, Institutul Mamei și Copilului, în cadrul ședinței Societății de Pediatrie din Moldova, care a avut loc la Chișinău.
Detalii

Un atelier privind funcționarea serviciului regionalizat de asistență pediatrică de urgență a fost organizat în sudul țării

11 decembrie 2013
Reprezentanții mai multor instituții medicale din regiunea de sud a țării au participat miercuri, 11 decembrie, la Cahul, la un atelier de lucru privind organizarea și funcționarea noului serviciu regionalizat de asistență pediatrică de urgență și de terapie intensivă. Scopul evenimentului a fost de a familiariza responsabilii din serviciile de asistență medicală de urgență cu modificările survenite în sistem, odată cu emiterea Ordinului nr. 1215 din 29.10.2013 al Ministerului Sănătății.
Detalii

Au fost desemnaţi câştigătorii Concursului „Șanse egale de supraviețuire pentru toți copiii”

04 iulie 2013
Opt jurnalişti au fost premiaţi în cadrul concursului „Şanse egale de supravieţuire pentru toţi copiii”, organizat de Proiectului REPEMOL – Regionalizarea serviciilor medicale pediatrice de urgenţă şi terapie intensivă din Republica Moldova.
Detalii

Departamentul Medicină de Urgență a Spitalului raional Cahul a fost inaugurat

24 aprilie 2013
Departamentul Medicină de Urgență (DMU) a Spitalului raional Cahul a fost inaugurat oficial miercuri, 24 aprilie. Prin crearea noii structuri, copiii și adulții în stări de urgență din regiunea de sud a R. Moldova au căpătat acces la asistență medicală net calitativă față de ceea ce a fost. Astăzi, găsim în DMU Cahul condiții bune de examinare a pacientului, echipament medical performant și specialiști calificați.

Detalii

La Institutul Mamei și Copilului a fost deschisă Secția Primiri Urgențe

12 decembrie 2012
Institutul Mamei și Copilului și-a deschis oficial Secția Primiri Urgențe care va acorda asistență medicală de urgență copiilor din 17 raioane din centru țării în calitate de instituție medicală de nivel II, și tuturor copiilor în stări grave din republică, în calitate de instituție medicală de nivel terțiar.Detalii

Campania Națională de Comunicare ,,O casă fără pericole pentru copilul tău” a fost relansată

16 februarie 2012
Campania Națională de Comunicare ”O casă fără pericole pentru copilul tău!” /slogan ”Ai grijă de mine, eu vreau să trăiesc”/ se relansează astăzi, printr-un efort comun a 4 ministere de a acționa în scopul reducerii cazurilor de accidente produse în condiții casnice și accidente rutiere la copii cu vârsta de până la 5 ani.

Campania este adresată celor circa 210.000 de familii în care cresc copii de 0-5 ani, urmărind creșterea nivelului de conștientizare a riscurilor de accidentare a copiilor în condiții casnice şi informarea masivă privind importanța supravegherii copilului și metodele de prevenire a accidentelor la copiii mici, inclusiv a accidentelor rutiere.


Detalii