Contact

Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate
Intrarea Gădinți nr.4,sector 1,
Cod 011066 București
Telefon 021 2521795
Fax 021 2521794

Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate România

Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS) este o fundaţie independentă, non-profit, fără apartenenţă politică, cu personalitate juridică, constituită în decembrie 1999.

CPSS are ca misiune: promovarea unor servicii de calitate în domeniul sănătății publice, participarea activă la dezvoltarea politicilor de sănătate, îndeplinirea rolului de catalizator al dezbaterii în domeniul politicilor de sănătate și al dezvoltării proiectelor privind sănătatea publică.

Principalele surse de finanţare ale CPSS sunt reprezentate de granturi (proiecte finanţate pe baza competiţională) şi furnizare de servicii specifice. CPSS este un centru de competenţă în domeniul social şi sanitar, activitatea sa concentrându-se în special asupra:
  • analizei şi dezvoltarii de politici şi strategii sociale şi de sănătate
  • reformei sectorului sanitar
  • managementului serviciilor de sociale şi de sănătate
  • strategiilor şi intervenţiilor specifice sănătăţii publice
  • promovării sănătăţii şi schimbării comportamentelor
  • dezvoltării comunitare şi a intervenţiilor vizând grupurile populaţionale dezavantajate

CPSS dezvoltă activităţi de:

  • management de programe şi proiecte
  • cercetare cantitativă şi calitativă
  • educaţia adulţilor şi educaţie medicală continuă
  • consultanţă şi asistenţă tehnică

Experienţa internaţională

CPSS şi personalul său afiliat deţin expertiză internaţională în proiecte europene şi regionale din domeniul sănătăţii (Moldova, Ucraina, Albania, Bulgaria, Turcia etc).

CPSS a dezvoltat programe în parteneriat cu o serie de organizaţii româneşti şi internaţionale, precum: Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare – SDC, Banca Mondială, USAID, Institutul John Snow pentru Formare şi Cercetare (JSI), Organizaţia Mondială a Sănătăţii, UNFPA, UNICEF, UNAIDS, MATRA; Colegiul Medicilor din România, Ministerul Sănătăţii Publice, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, universităţi de medicină şi farmacie, autorităţi de sănătate publică, autorităţi locale.

Mai multe despre CPSS puteţi afla aici: www.cpss.ro