Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate Moldova

Filiala din Republica Moldova a Fundației „Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate” (CPSS-Moldova) este o organizație necomercială, neguvernamentală și apolitică care își desfășoară activitatea pe tot teritoriul Republicii Moldova.

În activitatea sa, CPSS-Moldova se călăuzește de următoarele scopuri:

  • Implementarea de proiecte în domeniile sănătății publice și managementului serviciilor de sănătate, asistenței comunitare și sociale, protecției familiei și copilului, precum și lucrul cu grupurile populaționale socialmente vulnerabile.
  • Acordarea de servicii de consultanță, asistență tehnică, cercetare, instruire și perfecționare în domeniile sănătății publice, managementului serviciilor de sănătate, serviciilor de sănătate, asistență socială comunitară și socială, protecției familiei și copilului, precum și lucrul cu grupurile populaționale socialmente vulnerabile.
  • Implementarea Proiectului „Regionalizarea Serviciilor de Pediatrice de Urgență și Terapie Intensivă din Republica Moldova” (REPEMOL).

Pentru atingerea scopurilor sale, Fundația își propune realizarea următoarelor obiective:

  • Susținerea îmbunătățirii capacităților de management și sănătate publică în cadrul sistemului de sănătate și social din RM.
  • Dezvoltarea unor modele de educație continuă pentru personalul medico-social din RM, dezvoltarea și implementarea de programe de instruire și perfecționare în domeniile respective.
  • Elaborare de studii de analiză, cercetare și evaluare.
  • Contribuirea la ameliorarea serviciilor medico-sociale oferite unor categorii populaționale socialmente vulnerabile.
  • Dezvoltarea de campaniei de informare, educare și comunicare.