Cerere de ofertă pentru producerea unui film documentar

17 februarie 2017

Fundația CPSS-Moldova anunță concurs de oferte pentru producerea unui film documentar în cadrul Proiectului REPEMOL – Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgență și Terapie Intensivă în Republica Moldova, finanțat de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare și implementat de Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate.

Context

Scopul Proiectului este de a crește șansele de supraviețuire a copiilor care au nevoie de servicii medicale de urgență și de a reduce rata deceselor care pot fi prevenite.

În urma implementării Proiectului, în Republica Moldova funcționează 3 centre regionale de asistență pediatrică de urgență și terapie intensivă, constituite în spitalele regionale din Bălți, Chișinău și Cahul.

Aceste restructurări atrag după sine un beneficiu enorm, economisind una dintre cele mai importante resurse în salvarea unei vieți de copil – TIMPUL.

Regionalizarea face posibilă acordarea asistenței medicale de urgență la centrul regional din Bălți (Departamentul Medicină de Urgență din cadrul Spitalului Municipal Bălți) pentru populația din nordul republicii, la Chișinău - pentru populația din regiunea de centru și mun. Chișinău, dar și pentru cazuri severe din regiuni (Departamentul Medicină de Urgență din cadrul Institutului Mamei și Copilului), în calitate de instituție medicală de nivel terțiar), iar pentru copiii din sudul republicii - la Cahul (Departamentul Medicină de Urgență din cadrul Spitalului raional Cahul).

Astfel, acum 8 ani, până la REPEMOL, un copil grav putea primi îngrijirile medicale necesare de terapie intensivă doar la Chișinău, un copil din nordul sau din sudul republicii ajungea la aceste servicii medicale în cel puțin 3 ore, uneori chiar și după o zi, iar distanța și timpul de reacție a sistemului reduceau șansele se supraviețuire a copiilor gravi. În prezent, după 9 ani de reforme în cadrul Proiectului REPEMOL, serviciile de terapie intensivă sunt mai aproape de copil, timpul de intervenție a scăzut simțitor, datorită cărora au sporit șansele de supraviețuire a copiilor în RM.

Mai multe despre REPEMOL puteți afla aici www.repemol.md.

Obiectivul urmărit în realizarea filmului este de a capitaliza rezultatele obținute în decurs de 9 ani de Proiectul REPEMOL și de a demonstra cum buna colaborare dintre servicii (spital, ambulanță, medicină primară) contribuie la sporirea șanselor de supraviețuire a copiilor critici și în stări de urgență.

Filmul urmează să fie utilizat ca instrument de promovare a reformelor printre factorii de decizie naționali și beneficiari, în special, cadre medicale.

Reperele tehnice pentru producerea filmului sunt următoarele:
 • 15 minute durată
 • Filmări în 20 de locații, dintre care 10 sunt în Chișinău, restul în regiuni. Majoritatea unități medicale (spitale, ambulanță, centre de sănătate) plus filmări în comunitate (în 1-2 familii)
 • În jur de 20 de vorbitori intervievați.
 • Filmul va fi produs în limbile română cu subtitrare în engleză.

Notă: Oferta de creație este proprietatea intelectuală a ofertantului!
Fiecare ofertant poate prezenta una sau mai multe oferte de creație. Fiecare ofertă urmează a fi prezentată în oferta financiară separat.

Mai multe detalii sunt reflectate în Anexele 1 și 2 la prezenta cerere de ofertă.

Metoda de selecție a candidaților:
Evaluarea ofertelor va avea loc în III etape:
I. Preselecția ofertanților în baza documentelor care reflectă activitatea companiei:
a. Certificat de înregistrare (copie)
b. Ultimul bilanț contabil (copie)
c. Certificat eliberat de către Inspectoratul Fiscal despre lipsa datoriilor la bugetul de stat (original)
d. Extras din Registrul de Stat (copie)
II. Selectarea ofertanților în baza:
a. Experienței ofertanților
b. Evaluării echipei dedicate proiectului în cauză
c. Analizei unei activități similare de succes sau a unui proiect similar
d. Recomandărilor din partea clienților
III. Evaluarea ofertelor(oferta de creație(propunerea de concepte strategice de creație) și oferta financiară), în baza următoarelor criterii:
a. Relevanța ofertei de creație în raport cu subiectul anunțat;
b. Informarea despre rezultatele Proiectului REPEMOL;
c. Originalitatea modului de abordare și de reprezentare a subiectului;
d. Gradul de accesibilitate pentru publicul larg;
e. Claritatea ofertei de creație;
f. Atractivitatea ofertei pentru publicul țintă;
g. Conferire de acțiune unui subiect complex medical și cu informație multă și variată
h. Valoarea ofertei financiare.

Pentru fiecare etapă a evaluării ofertanții vor primi puncte după următoarea schemă:
 1. Pentru preselecție maxim 10 puncte
 2. Pentru selecție maxim 10 puncte
 3. Pentru punctele a – g din etapa a III a evaluării maxim 70 puncte
 4. Pentru oferta financiară maxim 10 puncte
Dacă sunteți interesați Vă rugăm să ne expediați oferta Dumneavoastră la sediul Fundației Filiala din Moldova a Fundației „Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate”, pe adresa:
Str. Lacului 10
Mun. Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Fundația Filiala din Moldova a Fundației „Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate” / Proiectul REPEMOL

Notă. Cerințe față de setul de documente:
 • Actele în copie urmează să conțină ștampila umedă a organizației și mențiunea ”copie de pe original”
 • Oferta de creație și acea financiară urmează a fi semnate și stampilate de către persoana împuternicită.
 • Toate actele solicitate urmează a fi prezentate în plic sigilat.

Oferta trebuie să conțină următoarele documente:
1. Acte care reflectă activitatea companiei:
a. Certificat de înregistrare (copie)
b. Ultimul bilanț contabil (copie)
c. Certificat eliberat de către Inspectoratul Fiscal despre lipsa datoriilor la bugetul de stat (original)
d. Extras din Registrul de Stat (copie)
2. Acte informative cu privire la experiența companiei:
a. CV-ul companiei
b. CV-urilor membrilor echipei și a managerului de echipă dedicate proiectului în cauză
c. Prezentarea unei activități similare de succes sau a unui proiect similar
d. Recomandări din partea clienților(copie sau original)
3. Oferta
a. Oferta de creație
b. Oferta financiară completată (Anexa nr. 2)

In cazul prezentării a mai multe oferte de creație, se va completa anexa 2 pentru fiecare ofertă.
Doar o singură ofertă va fi declarată câștigătoare.

Data limită de prezentare a ofertei este 13.03.2017 ora 17:00.

Pentru informații sau întrebări adăugătoare cu referire la oferta de creație, vă rugăm să ne contactați pe E-mail: nciubarov@cpss.ro ori la nr. de telefon: 060685444. Persoana de contact Natalia Ciubarov, coordonator campanie de comunicare.