Achiziția unui sistem hardware

30 iunie 2017

Nume Licitație: REFERENCE 53
Nume Proiect: Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgență și Terapie intensivă din Republica Moldova Faza III (REPEMOL)
  1. Guvernul Republicii Moldova a primit fonduri nerambursabile din partea Confederaţiei Elveţiene, reprezentată de Departamentul Federal de Afaceri Externe, prin intermediul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), Biroul de Cooperare al Republicii Moldova din Chişinău, care susține proiectul: "Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă din Republica Moldova (REPEMOL)", iar proiectul este implementat de către Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS), România şi Filiala ei în Republica.
  2. Vă invităm să prezentaţi ofertele Dvs. pentru Achiziția unui sistem hardware de monitorizare a ambulanțelor și crearea interfeței de comunicare între softul de dispecerizare medicală cu cel de monitorizare.
  3. Documentele de licitație pot fi solicitate la adresa de mai jos.
Fundaţia Filiala din Moldova a Fundaţiei "Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate" (Fundația CPSS Moldova) 
str. Lacului nr.10, Chișinău,
MD-2009, Republica Moldova
Tel. (+373) 22 856 558;
Fax: (+373) 22 727002;
Adresa electronică: proiect-repemol@cpss.ro

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 14 iulie 2017; ora 14:00.
Ofertele depuse după termenul limită de depunere vor fi respinse.